WAT DOEN WE


Jaarlijks schenkt Lions Club Herzele meer dan 15.000€ aan uiteenlopende lokale projecten.
Enkele van onze recentste steunprojecten zijn:
Vaak is de ondersteuning financieel, maar kan ook 'hands-on' zijn. We verkiezen steun aan organisaties en/of structuren en uitzonderlijk rechtstreeks aan individuen. Bijzondere aandacht moet gaan naar het feit dat er een reële nood is, en dat het project dus niet via hun gebruikelijke subsidiekanalen kan gefinancierd worden.

Lions zijn wereldwijd actief rond vijf thema's: Zicht ('Sight First'), Honger, Jeugd, Diabetes en Milieu.

Aanvragen voor steunprojecten kunnen gericht worden aan Lions Club Herzele, ter attentie van het GLOBAL SERVICE TEAM (GST). Iedere aanvraag wordt door het GST getoetst aan bovenvermelde criteria en na aanvaarding door deze Commissie ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

 

OVER ONS


Lions Club Herzele maakt deel uit van Lions Clubs International en is actief in het Multiple District 112A.

Lions Club Herzele organiseert jaarlijks diverse fundraising activiteiten waarbij de opbrengsten van deze acties integraal worden aangewend voor de ondersteuning van diverse sociale projecten, hoofdzakelijk in de regio groot Herzele. De club heeft een Bestuurscommissie die instaat voor de dagelijkse werking ervan, en werkingskosten worden integraal gedragen door de leden van de club.

Onze club charterde in 2014 een "Leo Club" die bestaat uit een groep geëngageerd meisjes en jongens die eigen activiteiten organiseren en eigen projecten steunen - heel vaak 'hands-on' - onder het motto 'Stop talking, start doing'!
www.leoclubherzele.be

 
WIE ZIJN WE

LIONS HERZELE


GESCHIEDENIS


In 1986 kwamen een tiental mensen samen bij Dr. Van Tittelboom met het oog op de stichting van een Herzeelse afdeling van deze internationale vereniging.

De officiële toetreding van Lions Club Herzele gebeurde op dertig november 1987 onder leiding van voorzitter Armand Carrijn. De leden kregen hier hun eerste kenteken opgespeld.

Op 17 september 1988 was er dan de "Charter day" wat betekent dat vanaf dat moment LC Herzele officieel erkend werd als lid van Lions International. Dit gebeurde in het bijzijn van tal van personaliteiten zoals de gouverneur René Collin, de nationale protocolchef Jaques fuchs, vice-gouverneur Florent De Clercq, zonevoorzitter Jean Vanderlinden, burgemeester Marcel Van Daele en vrederechter Dirk Souffriau.

Op vandaag telt Lions Club Herzele 21 leden, waarvan 3 die er reeds bij de oprichting bij waren!
Deze service club maakt deel uit van de wereldwijde associatie Lions International en telt bijna 1,35 miljoen leden, waarmee ze ’s werelds grootste serviceorganisatie is! In 192 landen zijn er ruim 46.000 Lions clubs.

MEET THE

LIONS HERZELE


GIFTEN

Wenst u een gift te doen en de goede doelen van Lions Club Herzele te steunen? Dat kan op het rekeningnummer: BE34 8601 1032 8990

FAQ

1Wie is ons bestuur?
Voorzitter - Jan De Clippel
Ondervoorzitter - Frank De Clippel
Voorzitter GMT (Global Membership Team) - Koen De Moor
Voorzitter GST (Global Service Team) - Francis Fivez
Penningmeester - Johan De Clercq
Secretaris - Maarten Van Aerde
2Leuk idee of project?
Aarzel niet ons te contacteren via onze voorzitter (Jan De Clippel) op voorzitter@lionsherzele.be.
3Wenst u te sponsoren?
Wenst u uw onderneming mee in de kijker te zetten en als een sponsor een steuntje in de rug geven?
Aarzel niet ons te contacteren via onze voorzitter (Jan De Clippel) op voorzitter@lionsherzele.be.